Partners

In de afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan heel wat kleurrijke projecten. Dat doe ik vaak in samenwerking met andere specialisten. We overleggen regelmatig, vragen elkaar feedback en geven elkaar – gevraagd en ongevraagd – advies.

Partners

Overzicht samenwerkingspartners

Marja Duin RedactieKracht in de media