Redigeren

Redigeren, persklaarmaken, corrigeren

Je wilt dat je jaarverslag, offerte, blogberichten, nieuwsbrief of misschien zelfs je nieuwe boek logisch in elkaar zit, leesbaar is en grammaticaal correct. Laat RedactieKracht ze redigeren, zodat je je kunt onderscheiden met je zakelijke teksten.

Er zijn drie momenten en manieren waarop een tekst verbeterd kan worden:

1 Redigeren

 • Redactie kun je inzetten op het moment dat de eerste versie van je tekst klaar is.
 • Ik bekijk de tekst en geef aanwijzingen op drie niveaus. Op macroniveau: (structuur, verhaallijn, spanningsopbouw, etc.), meso- (stijl) en microniveau (taal en grammatica).
 • Redigeren kan op papier, lever dan een uitdraai aan van de tekst in lettercorps 11 en regelafstand 1,5.
 • Of digitaal, stuur dan het Wordbestand op.
 • We spreken een deadline af.

a de redactie weet je precies wat elk onderdeel van je manuscript nodig heeft om uitgeefklaar te worden.

2 Persklaarmaken

 • Persklaarmaken noemen we het redigeren van een manuscript vlak voordat je het laat vormgeven. Denk daarbij dus vooral aan een jaarverslag of zakelijk boek.
 • Hierbij ligt de focus op de taal en grammatica.
 • De spelling van woorden en de vormgeving van koppen en tekstsoorten wordt consequent gemaakt.
 • Zo nodig worden er suggesties gedaan voor betere zinsconstructies en stijlaanpassingen.
 • Mocht er aanleiding voor zijn dan geef ik aan waar de structuur, logica en doelgroepgerichtheid versterkt kunnen worden.
 • Persklaarmaken kan op papier, lever dan een uitdraai aan van de tekst in lettercorps 11 en regelafstand 1,5.
 • Of digitaal, stuur dan het Wordbestand op.
 • We spreken een deadline af.

Na persklaarmaken is je manuscript klaar om uitgegeven te worden.

3 Corrigeren

Corrigeren is het redigeren van de gezette tekst, dus je vormgegeven nieuwsbrief, advertorial of advertentie.

 • Hierbij gaat het puur en alleen om het signaleren en corrigeren van taalfouten, verkeerde afbrekingen, spelling of interpunctie.
 • Corrigeren kan op papier, lever dan een uitdraai aan van de tekst aan.
 • Of digitaal, stuur dan de PDF op.
 • We spreken een deadline af.

Na een goede correctie staan alle puntjes op de i.

Het tarief voor redigeren, persklaarmaken en correctie is € 25,00 ex btw (€ 30,25 incl.) per 1.000 woorden bij redigeren op papier, € 30,00 ex btw (€ 36,30 incl.) bij digitale redactie.

Met RedactieKracht wordt je bedrijfsverhaal herkenbaar en blijft hangen bij je klanten.

Neem gerust contact op als je vragen hebt over redigeren. Marja Duin RedactieKracht